Reserveren: Body & Mind

Workshops

Boosters

* Annuleringsvoorwaarden:
Annuleringen dienen per e-mail (info@betuwschbadhuys.nl) aan Betuwsch Badhuys kenbaar te worden doorgegeven. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd:

Bij annulering 14 dagen voor aanvang van de reserveringsperiode is 25% van het reserveringsbedrag verschuldigd.

Bij annulering tussen de 2 en 14 dagen voor aanvang van de reserveringsperiode is 50% van het reserveringsbedrag verschuldigd.

Bij annulering na dit laatstgenoemde moment blijft 100% van de reserveringssom verschuldigd.

Eventueel reeds ontvangen gelden zullen in voorkomende gevallen direct worden verrekend.